EEN ONDERDUIKER, EEN SCHOOLMEESTER EN DE RUILVERKAVELING

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden niet alleen in de Biesbosch heel wat onderduikers ondergebracht. Naar schatting moet ook de plaatselijke bevolking te Made en Drimmelen die jaren meer dan tweehonderd personen een schuiladres hebben geboden. Daden waar men niet mee te koop liep en daarom nu voor ons soms lastig te achterhalen zijn. Toch is het Louis van Suijlekom gelukt het verblijf van de beroemde jazzmusicus Levie Bennet bij de Drimmelense bakker Van Eersel te reconstrueren. In de dertiger jaren werd deze Rotterdammer een bekend musicus (viool en trompet). Hij kreeg de bijnaam: de Nederlandse Louis Armstrong. In 1942 weigerde Levie zich te melden voor transport naar Duitsland om daar “te gaan werken”. Met behulp van vriend Pieter Dolk en een neef dook hij eerst in Zwijndrecht onder. Hij kreeg valse identiteitspapieren en gebruikte de naam Jan Engels. Daar hij voor de oorlog een bekendheid was, werd het voor hem in Zwijndrecht al snel te gevaarlijk.  Eind oktober 1942 bezocht Pieter Dolk vanuit Amsterdam zijn vriend Bannet te Zwijndrecht. Hij zag bij diens overbuurvrouw twee Gestapo agenten met haar in gesprek. Na vertrek van die agenten waarschuwde hij direct zijn vriend  dat het in Zwijndrecht te gevaarlijk voor hem werd. Nog diezelfde nacht  werd hij ondergebracht in Drimmelen bij bakker Johan Melchior van Eersel en zijn vrouw Heiltje Lena Verhagen aan de Batterij nummer 6. Het gezin telde al 10 kinderen. In Drimmelen werd hij aanvankelijk niet herkend als een beroemd musicus en kon hij als Jan Engels vrij over straat lopen. Toch is hij daar in december 1942 opgepakt en terug naar Rotterdam gebracht. Na enkele verhoren werd  hij op 9 januari 1943 op transport naar Westerbork gezet. Vandaar volgde transport naar Auschwitz-Birkenau . Een daar aanwezige kennis uit Rotterdam herkende hem en er werd een auditie geregeld voor het mannenorkest in Birkenau. Hij werd aangenomen en dat werd zijn redding uit de gaskamer. Bij het naderen van de Russische troepen werd Bannet nog meerder malen verplaatst naar andere kampen. Onderweg zijnde in een trein naar kamp Theresienstadt werd hij op 6 mei 1945 door de Russen bevrijd.  In 1957 vertrok Levie Bannet naar Canada waar hij in 2002 in Toronto overleed.

 

Een tweede bijdrage van Louis behandelt schoolmeester Adriaan Ketelaar. Dit leefde in een tijd dat te Oud Drimmelen nog een school aanwezig was en schoolmeesters nog dusdanig welgesteld waren dat ze volop konden handelen in aankoop en verkoop van huizen en gronden.

 

In de derde bijdrage neemt Julien Mariman de lezer mee in de uitvoering van het Ruilverkavelingsproject Amerkant tijdens de zestiger jaren van de vorige eeuw. Een project dat niet onomstreden was en heel wat gevoeligheden met zich meebracht. Grond ruilen ging niet vanzelf. Het grondbezit lag bij veel boeren gevoelig en iedereen meende de beste grond te hebben, Toch bezat niet iedere akker de vetste grond uit de polder en niet ieder wei was een boterwei. In dit artikel wordt nagegaan of deze ruilverkaveling onze dorpsgenoten -en daarbij vooral de boeren- gebracht heeft wat het beloofde. De leden van heemkundekring Made en Drimmelen hebben hun periodiek weer netjes in de brievenbus gevonden, andere belangstellenden kunnen een De Klok 67 voor slechts drie euro ophalen bij de secretaris van de vereniging Gerard Thijssen, Rozenbloemstraat 34 te Made of -wanneer de toestand het weer toelaat- de bibliotheek in de Mayboom.

 

Please publish modules in offcanvas position.